...طراحی حساب شده، کیفیت بی نظیر

تردمیل مکانیکی

B.23  _  135*78*140

اسکات پا

B.22  _  62*60*115

چرخش پهلو دوفرمان

B.20  _  90*34*195

سرشانه نشسته

B.27  _  100*80*160

کول نشسته

B.26  _  100*80*135

قایق پارویی

B.24  _  145*90*100

ادغامی پرس سینه و زیربغل

B.101 – 102  _  170*72*190

پرس سینه

B.101  _  155*60*190

لیفت نشسته

B.28  _  100*80*135

تخته شکم

B.108  _  240*117*85

تاب فضایی

B.105 _  100*38*146

زیربغل

B.102  _  180*72*155

پرس سینه

B.201  _   196*75*196

دوچرخه ثابت

B.125 _  70*55*132

توسن

B.119  _  108*60*110